≡ Menu

Hi Everybody

hi everybody this is zach mason. I’m 8 and I made this blog. There’s lots more coming.

See ya’ later!

{ 13 comments… add one }
 • Zachary June 21, 2014, 1:25 pm

  hi everybody this is my first website ever! feel free to comment on whatever you want.

 • Paula Mason June 21, 2014, 1:31 pm

  Wow, Zach! This is awesome! I’m so excited to see what you do with this website over summer break! You are so good on computers… Maybe you can help me with my website?? I’m proud of your hard work. Love you!!

  • Zach Mason June 21, 2014, 1:37 pm

   I will keep on working on my website and help on your website!

 • Mark Mason June 21, 2014, 2:01 pm

  This is so cool Zach. Very proud of your very first blog, and can’t wait to help you make it amazing. You rock! Love, Dad.

 • Travis Hadden June 21, 2014, 3:34 pm

  Hi Zach. Cool website! Can’t wait to see what you do with it. Hope you had fun in Florida!

 • Jack Haisler June 22, 2014, 5:53 pm

  cool website Zach!! I hope you have fun on this blog!=)

 • Jack Haisler June 22, 2014, 6:12 pm

  thanks for the present Zach!! I love it!!
  thanks!

 • Bean June 24, 2014, 10:58 pm

  Hi Zach! I love your new website. I’m glad I get to babysit you tonight! 🙂

 • Zach Mason June 24, 2014, 11:04 pm

  thanks. I’m glad your baby siting me tonight to!

 • Barbara Mason July 3, 2014, 3:09 am

  Hi Zach! Wow…..your very own website! That is so exciting and so cool! You are amazing, and I am so proud of you!

 • dddhsers June 30, 2015, 8:50 am

  są powolne odzwierciedlić pełnię awantur ślubnych, jednocześnie z osobistymi, gdyby sądzą iż przeznaczenie się na nie przyniesie im
  skonkretyzowaną przewaga. Stanowią szczególnie makiaweliczne zaś jeśliby racja niniejsze
  mogę skaptować – bezlitosne. W 4 casusach na 5 osobiście uważne podejściem prawideł
  do skumulowanego dobrobytu.

Leave a Comment

Next post: